Oznamy

Program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 01.12.2022 o 15:30 hod.

DODATOK č. 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Pozvánka na 1. Vianočnú burzu


Pozvánka a návrh programu ustanovujúceho zasadnutia OcZ
 - zverejnené 14.11.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie o povolení na predčasné užívanie stavby: "Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko 
 - zverejnené 03.11.2022

Určenie emailovej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou z cudziny - voličov s trvalým pobytom na území SR, ktorí sa v čase konania Referenda /21. januára 2023/ budú zdržiavať mimo jej územia - zverejnené 14.11.2022

Menovanie Zapisovateľa do volieb pre Referendum - zverejnené 14.11.2022VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie - Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko, líniová časť
 - zverejnená 27.10.2022

Nariadenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Humennom  / Obce - zóna pozorovania a Poučenie o chorobe - besnota/

Výsledky volieb - PSK

Výsledky volieb - Obec

ROZHODNUTIE O VYHLÁSENÍ REFERENDA 

Informácia pre voliča - Referendum

Informácia pre voliča o práve hlasovať

Voľba poštou voličom s trvalým pobytom na Slovensku

Voľba poštou voličom bez trvalého pobytu na území SR

Tlačivá : - žiadosť o voľbu poštou s TP

               - žiadosť o voľbu poštou s TP mimo územia SR


Zmena cenníka VVS, a.s. pri vývoze žúmp
-
zverejnené 11.07.2022Inflačná pomoc


 vrhverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 - zverejnené 09.06.2022


Národný projekt Chyť sa svojej šanceMAS- LABOREC - Projekt Rekonštrukcia miestnej komunikácie- VETVA G
Tabuľa


ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ROK 2022/2023


Civilná ochrana obyvateľstva


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Rokytov pri Humennom v roku 2021

Kamera - ponuka kamerových systémov