Oznamy

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov  - zverejnené 26.09.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja  - zverejnené 26.09.2022

 

Vyhláška o začatí konania o zmene stavby pred dokončením  - zverejnené 23.09.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania
 
 - zverejnené 19.09.2022

Rozhodnutie o vyhlásení volieb
 
-
 zverejnené 13.06.2022

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený do orgánov samosprávy obcí - zverejnené 13.06.2022

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený do orgánov samosprávnych krajov - zverejnené 13.06.2022


VOĽBY- zverejnené 15.07.2022

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie - zverejnené 15.07.2022


Určenie mailovej adresy pre voľby na delegovanie náhradníkov do volebných  komisií - zverejnené 15.07.2022


Prvé zasadnutie volebej komisie dňa 07.09.2022 - v zasadačke Obecného úradu o 16:00 hod


Zmena cenníka VVS, a.s. pri vývoze žúmp- zverejnené 11.07.2022


Inflačná pomoc


 vrhverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 - zverejnené 09.06.2022


Národný projekt Chyť sa svojej šanceMAS- LABOREC - Projekt Rekonštrukcia miestnej komunikácie- VETVA G
Tabuľa


ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ROK 2022/2023


Civilná ochrana obyvateľstva


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Rokytov pri Humennom v roku 2021

Kamera - ponuka kamerových systémov