Obecný úrad Rokytov pri Humennom
Rokytov pri  Humennom č. 151, 06713
IČO: 00410683

Starosta obce
Jozef Drobňák
Tel.:+421 903 272 408
E-mail: jozef.drobnak@centrum.sk

Kontrolór obce
Miriam Kuchtaninová
E-mail: kuchtaninova.m@gmail.com


Kancelária Ocú
Tel.: 057 / 77 97 166
E-mail: ocurokytov@netrox.sk

Poslanci:
Jaroslav Lisák
Ján Piroh
Tomáš Jasik
Pavol Špik
Miroslav Hlohinec

Úradné hodiny
Pondelok      07:00     -    15:00
Utorok          07:00     -    15:00
Streda          07:00     -    15:00
Štvrtok         07:00     -    15:00
Piatok          07:00     -    12:30
Obedňajšia prestávka      11:30  - 12:00