Výzvy

Výzva na predloženie ponuky
Predmet zákazky /zákazka s nízkou hodnotou/:REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI ROKYTOV PRI HUMENNOM, Časť HUMENSKÝ ROKYTOV A ZBUDSKÝ ROKYTOV, VETVA „G“ HUMENSKÝ ROKYTOV
Dátum zverejnenia: 12.08.2019
Prílohy k výzve: Stiahnuť všetky prílohy TU

Predmet zákazky /zákazka s nízkou hodnotou/:KAMEROVÝ SYSTÉM OBCE ROKYTOV PRI HUMENNOM
Dátum zverejnenia: 09.07.2020
Prílohy k výzve: Stiahnuť všetky prílohy TU

Zverejnenie výzvy na úradnej tabuli obce - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Dátum zverejnenia: 03.07.2021