Dohody

Dohoda č. 20/35/012/76 / medzi: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné a Obec Rokytov pri Humennom: realizácia aktivačnej činnosti pri zabezpečení a výkone menších obecných slušieb pre obec na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ.
Dátum zverejnenia: 11.01.2021
Stiahnuť dohodu
Prílohy k výzve: Stiahnuť všetky prílohy TU

 

Dohoda č. 20/35/010/108/ medzi: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné a Obec Rokytov pri Humennom: aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
Dátum zverejnenia: 11.01.2021
Stiahnuť dohodu
Prílohy k výzve: Stiahnuť všetky prílohy TU