Obecný úrad Rokytov pri Humennom
Rokytov pri  Humennom č. 151, 06713
IČO: 00410683

Starosta obce
Jozef Drobňák
Tel.:+421 903 272 408
E-mail: jozef.drobnak@centrum.sk

Kontrolór obce
Miriam Kuchtaninová
E-mail: kuchtaninova.m@gmail.com


Kancelária Ocú
Tel.: 057 / 77 97 166
E-mail: ocurokytov@netrox.sk

Poslanci:
Jaroslav Lisák
Ján Piroch
Darina Barančíková, PhDr.
Michal Špik
Milan Emmel

Úradné hodiny
Pondelok - Štvrtok:
07:00 - 11:30 (stránkové hodiny)
12:00 - 15:15 (stránkové hodiny)

Piatok:
07:00 - 12:30 (stránkové hodiny)
13:00 - 15:15 (nestránkové hodiny)