Vyhodnotenie ponúk

Oznámenie o vyhodnotení ponuky: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rokytov pri Humennom, časť Humenský Rokytov a Zbudský Rokytov, vetva ,,A, B, C, D, E, F, H, I"
Príloha