Oznamy

letak retaze su zakazane I

letak retaze su zakazane II

VSD - UPOZORNENIE PRE VLASTNÍKOV

VÝZVA NA VYKONANIE VÝRUBU / OKLIESNENIA 

OZNÁMENIE O PLÁNOVANOM VÝRUBE  DREVÍN/ krovitých porastov 

Rozpis cirkevných bohoslužieb

VOĽBY PREZIDENTA r. 2024:

Výsledky volieb prezidenta v našej obci - I. kolo

Výsledky volieb prezidenta v našej obci - II. kolo

Informácie pre voličavoľba prezidenta -zverejnené 09.01.2024

Určenie mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacích preukazov pre voľby prezidenta SR

Určenie mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR

Menovanie zapisovateľa volebnej komisie

Určenie volebného okrsku a  volebnej miestnosti


V
OĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024:

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

Menovanie zapisovateľa

Určenie e-mailovej adresy na delegovanie člena VK
Určenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Určenie volebnej miestnosti a okrskuPolícia radí seniorom

OÚ Humenné- Verejná vyhláška o schválení RÚS ekologickej stability okresu Humenné

OÚ Prešov - Verejná vyhláška - Aktualizácia plánu udržateľnej mobility PSK

Daňové priznania - dôležitý oznam

Tlačivá - Priznania - DZN

Výzva predsedu PSK - Úprava nádvoria -  Gréckokatolícka cirkev farnosť Rokytov pri Humennom 

Riešenie migračných výziev v obci Rokytov pri Humennom


MAS- LABOREC - Projekt Rekonštrukcia miestnej komunikácie- VETVA G - Tabuľa

Civilná ochrana obyvateľstvaKamera - ponuka kamerových systémov